Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 9 - My father is tall.
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi để được tính là vượt qua phần chơi.
Bài học sau
10
Unit 10 - Let's play together.
Học cách đưa ra lời yêu cầu, xin phép, rủ ai làm gì đó.
Bài học trước
8
Unit 8 - My book is new.
Miêu tả đồ vật với các tính từ thường gặp.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay