Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 10 - My mother looks athletic and she's kind.
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần hoàn thiện và trả lời đúng hết các câu hỏi của sáu mục để được tính là hoàn thành bài.
Bài học sau
11
Unit 11 - What time is it?
Hỏi, trả lời và nhắc nhở về thời gian.
Bài học trước
9
Unit 9 - How many books are there?
Hỏi và trả lời về số lượng đồ vật.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay