Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 13 - What's your favorite food?
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần hoàn thiện và trả lời đúng hết các câu hỏi của sáu mục để được tính là hoàn thành bài.
Bài học sau
14
Unit 14 - What is it?
Hỏi và trả lời, giới thiệu về đồ vật.
Bài học trước
12
Unit 12 - She's a doctor.
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về công việc của ai đó.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay