Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 17 - I'm riding a bicycle.
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần hoàn thiện và trả lời đúng hết các câu hỏi của sáu mục để được tính là hoàn thành bài.
Bài học sau
18
Unit 18 - How much is that T-shirt?
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về giá cả và trang phục.
Bài học trước
16
Unit 16 - I like monkeys because they are funny.
Hỏi và trình bày lí do.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay