Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 19 - He's going to buy some fruit.
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần hoàn thiện và trả lời đúng hết các câu hỏi của sáu mục để được tính là hoàn thành bài.
Bài học sau
20
Unit 20 - I went to Ha Long Bay.
Ôn luyện thì quá khư đơn giản. Nói về những địa danh, những chuyến du lịch.
Bài học trước
18
Unit 18 - How much is that T-shirt?
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về giá cả và trang phục.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay