Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 4 - I can dance.
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần hoàn thiện và trả lời đúng hết các câu hỏi của sáu mục để được tính là hoàn thành bài.
Bài học sau
5
Unit 5 - I like dancing.
Diễn đạt sở thích, thói quen của bản thân và người khác.
Bài học trước
3
Unit 3 - When's your birthday?
Hỏi và trả lời về ngày, tháng.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay