Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 14 - What is it?
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Các trò chơi được xếp vào 3 nhóm. Em phải trả lời ĐÚNG HẾT các câu mới được tính là chiến thắng trong một trò. Khi thắng một trò chơi ở nhóm Dễ, Trung BìnhKhó tương ứng với việc em hoàn thành được 5,10 và 15% bài học. Em phải hoàn thành ít nhất 75% mới được tính là hoàn thành bài.
Bài học sau
15
Unit 15 - What do you have?
Ôn luyện cách diễn đạt sở hữu.
Bài học trước
13
Unit 13 - What's your favorite food?
Đưa ra lời mời, lời gợi ý; cách nói tán thành hay từ chối.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay