loading...
Đóng
Unit 13 - We are going to the zoo tomorrow.
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần hoàn thiện và trả lời đúng hết các câu hỏi của sáu mục để được tính là hoàn thành bài.
Bài học sau
14
Unit 14 - What will the weather be like tomorrow?
Hỏi và trả lời về thời tiết trong tương lai gần.
Bài học trước
12
Unit 12 - What did you do yesterday?
Hỏi và trả lời về hành động trong quá khứ.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này