loading...
Đóng
Unit 14 - What will the weather be like tomorrow?
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần hoàn thiện và trả lời đúng hết các câu hỏi của sáu mục để được tính là hoàn thành bài.
Bài học sau
15
Uni t 15 - We will cruise around the islands.
Ôn luyện cách sử dụng câu với thì tương lai đơn giản.
Bài học trước
13
Unit 13 - We are going to the zoo tomorrow.
Hỏi và trả lời về dự định tương lai.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này