Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Uni t 15 - We will cruise around the islands.
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần hoàn thiện và trả lời đúng hết các câu hỏi của sáu mục để được tính là hoàn thành bài.
Bài học sau
16
Unit 16 - Tokyo is bigger than London.
Ôn luyện cách nói so sánh hơn.
Bài học trước
14
Unit 14 - What will the weather be like tomorrow?
Hỏi và trả lời về thời tiết trong tương lai gần.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay