Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 17 - We mustn't play in the street.
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần hoàn thiện và trả lời đúng hết các câu hỏi của sáu mục để được tính là hoàn thành bài.
Bài học sau
18
Unit 18 - You should see the doctor.
Nói khuyên bảo, nhắc nhở với "Should" và "May".
Bài học trước
16
Unit 16 - Tokyo is bigger than London.
Ôn luyện cách nói so sánh hơn.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay