loading...
Đóng
Unit 2 - I live in a cottage.
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần hoàn thiện và trả lời đúng hết các câu hỏi của sáu mục để được tính là hoàn thành bài.
Bài học sau
3
Unit 3 - What does she do?
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về nghề nghiệp.
Bài học trước
1
Unit 1 - I am from Vietnam.
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về xuất xứ, quốc tịch.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này