Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 5 - How do you get to your hometown?
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần hoàn thiện và trả lời đúng hết các câu hỏi của sáu mục để được tính là hoàn thành bài.
Bài học sau
6
Unit 6 - I'm writing a letter.
Hỏi và trả lời về hành động đang xảy ra.
Bài học trước
4
Unit 4 - How often do you play football?
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về tần suất thói quen của ai đó.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay