Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 8 - What's the matter with you?
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần hoàn thiện và trả lời đúng hết các câu hỏi của sáu mục để được tính là hoàn thành bài.
Bài học sau
9
Unit 9 - What is he like?
Hỏi, trả lời và miêu tả tính cách của ai đó.
Bài học trước
7
Unit 7 - When is Christmas?
Ôn luyện nâng cao cách hỏi và trả lời về thời gian.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay