Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Hoàn thành:
NAN%
1
Unit 1 - I am from Vietnam.
0%
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về xuất xứ, quốc tịch.
2
Unit 2 - I live in a cottage.
0%
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về nơi chốn, địa chỉ.
3
Unit 3 - What does she do?
0%
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về nghề nghiệp.
4
Unit 4 - How often do you play football?
0%
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về tần suất thói quen của ai đó.
5
Unit 5 - How do you get to your hometown?
0%
Ôn luyện cách hỏi về trả lời về phương tiện, khoảng cách và thời gian đi lại.
6
Unit 6 - I'm writing a letter.
0%
Hỏi và trả lời về hành động đang xảy ra.
7
Unit 7 - When is Christmas?
0%
Ôn luyện nâng cao cách hỏi và trả lời về thời gian.
8
Unit 8 - What's the matter with you?
0%
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về sức khỏe.
9
Unit 9 - What is he like?
0%
Hỏi, trả lời và miêu tả tính cách của ai đó.
10
Unit 10 - Where is the post office?
0%
Hướng dẫn chỉ đường.
11
Unit 11 - I was at a school festival yesterday.
0%
Nói về nơi chốn trong quá khứ, sử dụng thì quá khứ đơn giản.
12
Unit 12 - What did you do yesterday?
0%
Hỏi và trả lời về hành động trong quá khứ.
13
Unit 13 - We are going to the zoo tomorrow.
0%
Hỏi và trả lời về dự định tương lai.
14
Unit 14 - What will the weather be like tomorrow?
0%
Hỏi và trả lời về thời tiết trong tương lai gần.
15
Unit 15 - We will cruise around the islands.
0%
Ôn luyện cách sử dụng câu với thì tương lai đơn giản.
16
Unit 16 - Tokyo is bigger than London.
0%
Ôn luyện cách nói so sánh hơn.
17
Unit 17 - We mustn't play in the street.
0%
Các nói bắt buộc và không được phép với "Must" và "Mustn't".
18
Unit 18 - You should see the doctor.
0%
Nói khuyên bảo, nhắc nhở với "Should" và "May".
19
Unit 19 - I don’t have any crakers.
0%
Ôn luyện cách sử dụng câu chỉ sự sở hữu với "Some" và "Any".
20
Unit 20 - I want to play chess.
0%
Cách diễn đạt mong muốn với từ "Want".
Các mục khác trong cùng level level 3:
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay