Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 11 - I was at a school festival yesterday.
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi để được tính là vượt qua phần chơi.
Bài học sau
12
Unit 12 - What did you do yesterday?
Hỏi và trả lời về hành động trong quá khứ.
Bài học trước
10
Unit 10 - Where is the post office?
Hướng dẫn chỉ đường.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay