Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 14 - What will the weather be like tomorrow?
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi để được tính là vượt qua phần chơi.
Bài học sau
15
Unit 15 - We will cruise around the islands.
Ôn luyện cách sử dụng câu với thì tương lai đơn giản.
Bài học trước
13
Unit 13 - We are going to the zoo tomorrow.
Hỏi và trả lời về dự định tương lai.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay