Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 19 - I don’t have any crakers.
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi để được tính là vượt qua phần chơi.
Bài học sau
20
Unit 20 - I want to play chess.
Cách diễn đạt mong muốn với từ "Want".
Bài học trước
18
Unit 18 - You should see the doctor.
Nói khuyên bảo, nhắc nhở với "Should" và "May".
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay