Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 3 - What does she do?
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi để được tính là vượt qua phần chơi.
Bài học sau
4
Unit 4 - How often do you play football?
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về tần suất thói quen của ai đó.
Bài học trước
2
Unit 2 - I live in a cottage.
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về nơi chốn, địa chỉ.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay