Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 7 - When is Christmas?
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi để được tính là vượt qua phần chơi.
Bài học sau
8
Unit 8 - What's the matter with you?
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về sức khỏe.
Bài học trước
6
Unit 6 - I'm writing a letter.
Hỏi và trả lời về hành động đang xảy ra.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay