loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/61
Hoàn thành các câu sau với dạng thức đúng của “have got” như trong ví dụ.
Hoàn thành các câu sau với dạng thức đúng của “have got” như trong ví dụ.
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng từ gợi ý để hoàn thành các câu sau theo ví dụ.
Sử dụng từ gợi ý để hoàn thành các câu sau theo ví dụ.
Bạn chưa làm bài này
Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành hội thoại sau.
Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành hội thoại sau.
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với 'there is, there are, have got' hoặc 'has got'.
Điền vào chỗ trống với 'there is, there are, have got' hoặc 'has got'.
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch từ sai trong các câu sau và gõ lại từ đúng vào ô trống.
Nhấp chuột để gạch từ sai trong các câu sau và gõ lại từ đúng vào ô trống.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này