Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

* The portrait painted by my mother was lovely.

The portrait painted by my mother was lovely.
Cấu trúc ngữ pháp:
"N  + Past participle phrase  + S  + V

1. Phân tích từ loại trong câu

The portrait painted by my mother was lovely.
(Các bạn hãy chạm vào từ loại dưới đây để xem chi tiết.)
Article(Mạo từ)
Noun(Danh từ)
Verb(Động từ)
Preposition(Giới từ)
Determiner(Từ hạn định)
Adjective(Tính từ)

2. Phân tích thành phần câu

The portrait painted by my mother was lovely.

(Các bạn hãy chạm vào từ dưới đây để xem chi tiết.)
Subject(Chủ ngữ)
Predicate(Vị ngữ)

3. Phân tích chủ điểm ngữ pháp chính

The portrait painted by my mother was lovely.

(Bức chân dung được vẽ bởi mẹ tôi rất dễ thương.)
Trong câu trên chúng ta có các thành phần ngữ pháp như sau:

- The portrait: Bức chân dung: mạo từ xác định "the" đứng trước danh từ số ít "portrait".

- painted by my mother: được vẽ bởi mẹ tôi: cụm quá khứ phân từ, trong đó dạng quá khứ phân từ "painted" theo sau bởi cụm giới từ "by my mother".

- was lovely: rất dễ thương: động từ to be chia theo ngôi thứ 3 số ít ở thì quá khứ đơn, có dạng là "was", theo sau là tính từ "lovely".

Cấu trúc chính: What + S + V + be + (to) V.
Ở bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về cụm phân từ quá khứ có chức năng như một tính từ.
Cụm phân từ quá khứ là những cụm bắt đầu bằng một phân từ quá khứ và theo sau đó là tân ngữ hay một thành phần phụ nào đó.
Cụm phân từ quá khứ mang nghĩa bị động. Trong trường hợp cụm phân từ quá khứ giữ chức năng là một tính từ thì nó thường đứng giữa câu và bổ nghĩa cho danh từ đứng ngay trước nó.
E.g. The boy was taken to the hospital. He has recovered.
The boy taken to the hospital has recovered.
Cậu bé được đưa đến bệnh viện đã hồi phục.
Trong ví dụ trên, "taken to the " là một cụm quá khứ phân từ có chức năng như một tính từ, bổ nghĩa cho danh từ "the boy" đứng ngay trước nó.
Ngoài ra động từ chính trong câu còn được chia theo chủ ngữ chính của câu (chính là danh từ hoặc đại từ đứng trước cụm phân từ quá khứ). Như ở ví dụ trên thì động từ chính được chia theo ngôi thứ 3 số ít "the boy" và có dạng là "has recovered".

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay