Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

* It would be nice to live by the sea.

It would be nice to live by the sea.
Cấu trúc ngữ pháp:
"would  + be

1. Phân tích từ loại trong câu

It would be nice to live by the sea.
(Các bạn hãy chạm vào từ loại dưới đây để xem chi tiết.)
Pronoun (Đại từ)
Modal verb (Động từ khuyết thiếu)
Verb (Động từ)
Adjective(Tính từ)
Infinitive marker (Dấu hiệu nhận biết dạng nguyên thể)
Preposition(Giới từ)
Article(Mạo từ)
Noun (Danh từ)

2. Phân tích thành phần câu

It would be nice to live by the sea.

(Các bạn hãy chạm vào từ dưới đây để xem chi tiết.)
Subject (Chủ ngữ)
Predicate (Vị ngữ)

3. Phân tích chủ điểm ngữ pháp chính

It would be nice to live by the sea.

(Sẽ thật là tuyệt khi sống ở gần biển.)
Trong câu trên chúng ta có các thành phần ngữ pháp như sau:

- It would be nice: Thật là tuyệt...: theo sau chủ ngữ giả "it" là động từ khuyết thiếu "would" và động từ nguyên thể đi kèm "be" và tiếp đến là tính từ "nice".

- to live by the sea: khi sống gần biển: cụm động từ nguyên thể, trong đó theo sau động từ nguyên thể là giới từ "by" và mạo từ xác định với danh từ đi kèm "the sea".

Cấu trúc chính: would + be.
Động từ khuyết thiếu "would" theo sau bởi "be" được dùng để diễn đạt mong muốn ở hiện tại hoặc tương lai. Mong muốn này có thể thực hiện được tuy nhiên không có thật ở hiện tại.
E.g. It would be great to stay in a luxurious hotel.
Sẽ thật là tuyệt khi ở trong một khách sạn sang trọng.
Ta so sánh với ví dụ:
E.g. It is great to stay in a luxurious hotel.
Ở trong một khách sạn sang trọng thì rất tuyệt.
Ví dụ thứ nhất được hiểu rằng, người nói không ở trong một khách sạn sang trọng và đó là mong muốn của người nói. Vi dụ thứ hai lại diễn tả một thực tế.

Một số động từ chỉ sở thích hoặc mong muốn khi đứng sau "would" cũng được dùng để diễn đạt mong muốn ở hiện tại hoặc tương lai: like, prefer, love, etc.Ta có cấu trúc cụ thể:
would like/ prefer/ love + to V
E.g. I would prefer to be a man. (The speaker is a woman.)
Tôi muốn là một người đàn ông. (Người nói là một phụ nữ.)

Lưu ý:
Khi muốn nói về một tình huống không có thật ở trong quá khứ, ta sử dụng: would have + PII.
E.g. It would have been a good idea to notify us in advance of your intention.
Việc anh báo trước cho chúng tôi ý định của mình có lẽ đã là một ý kiến hay.
Ví dụ trên được hiểu là một người nào đó đã không báo trước cho ai về ý định của mình.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay