Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Grenade

"Grenade" là bài hát được trình bày bởi ca sĩ-nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ - Bruno Mars. Ban đầu ca khúc phát hành dưới dạng đĩa đơn quảng bá vào ngày 28 tháng 9 năm 2010, sau đó được phát hành chính thức là đĩa đơn thứ hai trích từ album. Là ca khúc đầu tiên của album, được viết bởi Mars cùng với nhóm sản xuất âm nhạc của anh là
"Grenade" là bài hát được trình bày bởi ca sĩ-nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ - Bruno Mars. Ban đầu ca khúc phát hành dưới dạng đĩa đơn quảng bá vào ngày 28 tháng 9 năm 2010, sau đó được phát hành chính thức là đĩa đơn thứ hai trích từ album. Là ca khúc đầu tiên của album, được viết bởi Mars cùng với nhóm sản xuất âm nhạc của anh là The Smeezingtons và Brody Brown, Claude Kelly, Andrew Wyatt. Các đánh giá và nhận xét đối với bài hát đa số đều rất tích cực, các nhà phê bình đã khen ngợi giọng ca và lời bài hát rất cảm xúc trong một ca khúc chia tay như Grenade. Nó đã đạt vị trí số 1 tại Úc, Canada, Ireland, New Zealand, Liên hiệp Anh, và trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, trở thành đĩa đơn quán quân thứ 3 của Bruno Mars ở Mỹ và Anh. Video âm nhạc được phát hành vào giữa tháng 11 năm 2010.

ST

Grenade

Easy come, easy go, that's just how you live
Oh, take, take, take it all but you never give
Should've known you was trouble from the first kiss
Had your eyes wide open, why were they open?
[Chorus]
[Gave you all I had and you tossed it in the trash
You tossed it in the trash, you did
To give me all your love is all I ever asked
'Cause what you don't understand is
I'd catch a grenade for ya
Throw my hand on a blade for ya
I'd jump in front of a train for ya
You know I'd do anything for ya
I would go through all this pain
Take a bullet straight through my brain
Yes, I would die for you, baby
But you won't do the same]
No, no, no, no
Black, black, black and blue, beat me 'til I'm numb
Tell the devil I said, hey,
when you get back to where you're from
mad women, bad women, that's just what you are, yeah
You'll smile in my face then rip the brakes out my car
[Chorus]
If my body was on fire
Ooh, you'd watch me burn down in flames
You said you loved me, you're a liar
'Cause you never, ever, ever did, baby
But darling, I'd still catch a grenade for ya
Throw my hand on a blade for ya
I'd jump in front of a train for ya
You know I'd do anything for ya
I would go through all this pain
Take a bullet straight through my brain
Yes, I would die for you, baby
But you won't do the same
No, you won't do the same
You wouldn't do the same
Ooh, you never do the same
No, no, no, no
Giải thích:
1. Should've known you was trouble from the first kiss
Should've known: = Should have known: (should + have + PP): lẽ ra nên làm gì (trong quá khứ)

Trouble: Rắc rối, phiền hà, phiền muộn. The first: Cái đầu tiên. The first kiss: nụ hôn đầu tiên.
2. To give me all your love is all I ever asked
Ở câu này, nguyên thể To + V-Infinite đóng chức năng làm chủ ngữ, thì động từ sẽ được chia ở dạng số ít

Ever : 'ever' ở đây dùng để nhấn mạnh. asked: là thì quá khứ đơn của động từ 'ask'- đòi hỏi, yêu cầu, hỏi
3. If my body was on fire ooh, you'd watch me burn down in flames
Body: cơ thể, con người. To be on fire: bị cháy, bị đốt

Burn down: Bị thiêu trụi, bị đốt sạch. Burn down in flames: Bị lửa thiêu trụi
Luyện tập
0Easy1 Medium 2 Hard
Điền từ vào chỗ trống. Hãy chọn mức độ bạn muốn làm nhé!
12
4
1.
Easy come, easy go, that's just how you 1
Oh, take, take, take it all but you never give
Should've known you was 1from the first kiss
Had your eyes wide open, why were they open?
Chorus:
Gave you all I had and you tossed it in the trash
You tossed it in the trash, you did
To give me all your 1 is all I ever asked
'Cause what you don't understand is
live
trouble
love
2.
I'd catch a 1for ya
Throw my hand on a blade for ya
I'd jump in front of a 1 for ya
You know I'd do anything for ya
I would go through all this pain
Take a 1 straight through my brain
Yes, I would die for you, baby
But you won't do the same]
No, no, no, no
grenade
train
bullet
3.
Black, black, black and blue, beat me 'til I'm numb
1 the devil I said, hey,
when you get back to where you're from
Mad women, bad women, that's just what you are, yeah
You'll 1in my face then rip the brakes out my 1
[Chorus]
Tell
smile
car
4.
If my 1 was on fire
Ooh, you'd watch me burn down in flames
You said you loved me, you're a 1
'Cause you never, ever, ever did, baby
But 1, I'd still catch a grenade for ya
[Chorus]
No, you won't do the same
You wouldn't do the same
Ooh, you never do the same
No, no, no, no
body
liar
darling
17
4
1.
Easy come, easy go, that's just how you 2
Oh, take, take, take it all but you never 2
Should've known you was 2 from the first kiss
Had your eyes wide open, why were they open?
Chorus: Gave you all I had and you tossed it in the trash
You tossed it in the 2, you did
To give me all your love is all I ever asked
'Cause what you don't 2 is
live
give
trouble
trash
understand
2.
I'd catch a 2 for ya
Throw my hand on a blade for ya
I'd jump in front of a 2 for ya
You know I'd do 2 for ya
I would go through all this pain
Take a bullet straight through my 2
Yes, I would die for you, baby
But you won't do the same]
No, no, no, no
grenade
train
anything
brain
3.
Black, black, black and blue, beat me 'til I'm numb
Tell the devil I said, hey,
when you get back to where you're from
Mad women, bad women, that's just what you are, yeah
You'll 2 in my face then rip the brakes out my 2
smile
car
4.
If my 2was on fire
Ooh, you'd watch me burn down in 2
You said you loved me, you're a 2
'Cause you never, ever, ever did, baby
But 2, I'd still catch a 2 for ya
[Chorus]
No, you won't do the same
You 2 do the same
Ooh, you never do the same
No, no, no, no
body
flames
liar
darling
grenade
wouldn't
21
4
1.
Easy come, easy go, that's just how you 3
Oh, take, take, take it all but you never 3
Should've known you was trouble from the first 3
Had your eyes wide open, why were they open?
Chorus:
Gave you all I had and you tossed it in the 3
You tossed it in the trash, you did
To give me all your love is all I ever 3
'Cause what you don't 3 is
live
give
kiss
trash
asked
understand
2.
I'd catch a 3 for ya
Throw my hand on a 3 for ya
I'd jump in front of a 3 for ya
You know I'd do 3 for ya
I would go through all this pain
Take a 3 straight through my brain
Yes, I would die for you, baby
But you won't do the same]
No, no, no, no
grenade
blade
train
anything
bullet
3.
Black, black, black and blue, 3 me 'til I'm numb
Tell the devil I said, hey,
when you get back to where you're from
Mad women, bad women, that's just what you are, yeah
You'll 3 in my face then rip the 3 out my car
Chorus
beat
smile
brakes
4.
If my 3was on fire
Ooh, you'd watch me burn down in 3
You 3you loved me, you're a 3
'Cause you never, ever, ever did, baby
But 3, I'd still catch a 3 for ya
[Chorus]
No, you won't do the same
You wouldn't do the same
Ooh, you 3 do the same
No, no, no, no
body
flames
said
liar
darling
grenade
never

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay