Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Stronger

Kelly Brianne Clarkson là một ca sĩ, nhạc sĩ nhạc pop người Mĩ đã giành được 2 giải Grammy. Cô được mọi người biết đến qua giải nhất của cuộc thi tài năng âm nhạc danh giá nhất thế giới American Idol tổ chức lần đầu tiên năm 2002. Album đầu tay của Kelly mang tên “Thankful” rất
Kelly Brianne Clarkson là một ca sĩ, nhạc sĩ nhạc pop người Mĩ đã giành được 2 giải Grammy. Cô được mọi người biết đến qua giải nhất của cuộc thi tài năng âm nhạc danh giá nhất thế giới American Idol tổ chức lần đầu tiên năm 2002. Album đầu tay của Kelly mang tên “Thankful” rất thành công ở Mĩ khi bán được hơn 3 triệu bản. Năm 2004, Kelly Clarkson dần dần thoát ra khỏi cái mác American Idol và tự khẳng định hình ảnh riêng của mình trong album “Breakaway”. Album này không những thành công vang dội ở Mĩ mà còn giúp cho Kelly nổi tiếng trên toàn thế giới với 12 triệu bản tiêu thụ được.

ST

Stronger

You know the bed feels warmer
Sleeping here alone
You know I dream in color
And do the things I want
You think you got the best of me
Think you had the last laugh
Bet you think that everything good is gone
Think you left me broken down
Think that I'd come running back
Baby you don't know me, 'cause you're dead wrong
(What doesn't kill you makes you stronger
Stand a little taller
Doesn't mean I'm lonely when I'm alone
What doesn't kill you makes a fighter
Footsteps even lighter
Doesn't mean I'm over cause you're gone
What doesn't kill you makes you stronger, stronger
Just me, myself and I
What doesn't kill you makes you stronger
Stand a little taller
Doesn't mean I'm lonely when I'm alone) [Chorus]*
You heard that I was starting over with someone new
They told you I was moving on over you
You didn't think that I'd come back
I'd come back swinging
You tried to break me, but you see
[Chorus]*
Thanks to you I got a new thing started
Thanks to you I'm not a broken hearted
Thanks to you I'm finally thinking 'bout me
You know in the end the day you left was just my beginning
In the end...
[Chorus]*
Giải thích:
1. Bet you think that everything good is gone, think you left me broken down, think that I'd come running back
To be gone: biến mất, đi xa, chết, lụi tàn.

Left: Là dạng quá khứ của động từ 'leave'. Leave: ở đây là ngoại động từ: Để lại, bỏ lại. Break down: Làm vỡ nát, sụp đổ. Leave someone broken down: Làm ai đó đau khổ, tan nát, suy sụp.
2. Baby you don't know me, cause you're dead wrong
Dead: (adj): Hoàn toàn. Dead wrong: Hoàn toàn sai.

'Cause: Là dạng tiếng lóng của 'because'- bởi vì
3. You heard that I was starting over with someone new
Ở đây có sử dụng câu gián tiếp. Nếu mệnh dùng câu trực tiếp câu sẽ được nói : You heard 'She is starting over with someone new' (Anh nghe người ta nói: 'Cô ấy đang bắt đầu lại với một người mới'). Câu gián tiếp thì sẽ bị lùi về một thì. Ở đây thì hiện tại tiếp diễn (is starting) về quá khứ tiếp diễn (was starting). Và ngôi, trạng ngữ sẽ được thay thế sao cho hợp lý.

Start over: bắt đầu lại
Luyện tập
0Easy1 Medium 2 Hard
Điền từ vào chỗ trống. Hãy chọn mức độ bạn muốn làm nhé!
12
4
1.
You know the bed feels warmer
1 here alone
You know I dream in color
And do the things I want
You think you got the best of me
Think you had the last 1
Bet you think that 1good is gone
Think you left me broken down
Think that I'd come running back
Baby you don't know me, cause you're dead wrong
Sleeping
laugh
everything
2.
(What doesn't kill you makes you stronger
Stand a little taller
Doesn't mean I'm 1 when I'm alone
What doesn't kill you makes a 1
Footsteps even lighter
Doesn't mean I'm over cause you're gone
What doesn't 1 you makes you stronger, stronger
Just me, myself and I
What doesn't kill you makes you stronger
Stand a little taller
Doesn't mean I'm lonely when I'm alone) [Chorus]*
lonely
fighter
kill
3.
You heard that I was starting over with 1 new
They told you I was moving on over you
You didn't 1 that I'd come back
I'd come back swinging
You tried to 1 me, but you see
[Chorus]*
someone
think
break
4.
Thanks to you I got a new thing 1
Thanks to you I'm not a broken hearted
Thanks to you I'm 1 thinking about me
You know in the end the day you left was just my 1
In the end...
started
finally
beginning
16
4
1.
You know the bed feels 2
Sleeping here 2
You know I dream in color
And do the things I want
You think you got the best of me
Think you had the last 2
Bet you think that 2 good is gone
Think you left me broken down
Think that I'd come 2 back
Baby you don't know me, cause you're dead wrong
warmer
alone
laugh
everything
running
2.
(What doesn't kill you makes you 2
Stand a little taller
Doesn't mean I'm 2 when I'm alone
What doesn't kill you makes a 2
2even lighter
Doesn't mean I'm over cause you're gone
What doesn't kill you makes you stronger, stronger
Just me, 2and I
What doesn't kill you makes you stronger
Stand a little 2
Doesn't mean I'm lonely when I'm alone) [Chorus]*
stronger
lonely
fighter
Footsteps
myself
taller
3.
You heard that I was starting over with someone new
They told you I was moving on over you
You didn't think that I'd come back
I'd come back 2
You tried to 2me, but you see
[Chorus]*
swinging
break
4.
Thanks to you I got a new thing 2
Thanks to you I'm not a broken hearted
Thanks to you I'm 2 thinking about me
You know in the end the day you left was just my 2
In the end... [Chorus]*
started
finally
beginning
21
4
1.
You know the 3feels warmer
Sleeping here alone
You know I 3 in color
And do the things I want
You think you got the best of me
Think you had the last 3
Bet you think that 3good is gone
Think you left me broken down
Think that I'd come 3 back
Baby you don't know me, cause you're dead 3
bed
dream
laugh
everything
running
wrong
2.
(What doesn't 3you makes you stronger
Stand a little taller
Doesn't mean I'm 3 when I'm alone
What doesn't kill you makes a 3
3 even lighter
Doesn't mean I'm over cause you're gone
What doesn't kill you makes you stronger, 3
Just me, myself and I
What doesn't kill you makes you stronger
Stand a little 3
Doesn't mean I'm lonely when I'm alone) [Chorus]*
kill
lonely
fighter
Footsteps
stronger
taller
3.
You heard that I was 3 over with someone new
They told you I was 3on over you
You didn't think that I'd come back
I'd come back 3
You tried to 3 me, but you see
[Chorus]*
starting
moving
swinging
break
4.
Thanks to you I got a new thing 3
Thanks to you I'm not a 3 hearted
Thanks to you I'm 3 thinking about me
You know in the end the day you 3 was just my 3
In the end...
[Chorus]*
started
broken
finally
left
beginning

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay