Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

A Thousand Years

Christina Judith Perri (born August 19, 1986) is an American singer-songwriter and musician from Philadelphia
Her song "Jar of Hearts" charted in the United States after it was featured on the Fox television show So You Think You Can Dance in 2010.
Rolling Stone named her the "Band of the Week" on October 26, 2010.
On May 10, 2011, Perri's "Jar of Hearts" was featured in the "Prom Night" episode of Fox musical series Glee
The following month, it was featured in the episode "Dance Amongst Daggers" of ABC Family drama Switched at Birth.
Perri recorded the song "A Thousand Years" for the film The Twilight Saga: Breaking Dawn (2011)
and it appears on the accompanying soundtrack.

A Thousand Years

Heart beats fast
Colors and promises
How to be brave
How can I love
When I'm afraid to fall
But watching you stand alone
All of my doubt
Suddenly goes away somehow
....
One step closer
(I have died everyday waiting for you
Darling, don't be afraid
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more)
[Chorus]*
Time stands still
Beauty in all she is
I will be brave
I will not let anything take away
What's standing in front of me
Every breath, every hour has come to this
One step closer
[Chorus]*
And all along I believed
I would find you
Time has brought your heart to me
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more
(One step closer)2
[Chorus]*
And all along I believed
I would find you
Time has brought your heart to me
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more
Giải thích:
1. But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow
Stand: đứng, alone: một mình. Stand alone (đen, bóng): Đứng một mình, đơn độc, cô đơn.

All of + Noun: Tất cả…, hết thảy. Doubt: Nghi ngờ, hoài nghi, lưỡng lự

Go away: tan biến, rời đi, đi nơi khác.

Suddenly: Bỗng nhiên, đột ngột

Somehow: bằng cách nào đó, vì một lý do nào đó, không hiểu tại sao

Ở đây cụm ‘watching you stand alone’ đóng vai trò làm trạng ngữ. ‘Doubt’ là danh từ không đếm được, nên động từ chính ‘go away’ sẽ được chia thành ‘goes away’ cho thì hiện tại đơn.

=> Nhưng nhìn anh cô đơn một mình, mọi âu lo trong em không hiểu sao bỗng dưng tan biến hết.
2. And all along I believed I would find you
All along: Ngay từ đầu, xuyên suốt, từ lâu

Believe: Tin tưởng, tin rằng

Would: quá khứ của ‘will’

Find: Tìm thấy

=> Và từ lâu em đã luôn tin rằng rồi em sẽ tìm thấy anh.
Luyện tập
0Easy1 Medium 2 Hard
Điền từ vào chỗ trống. Hãy chọn mức độ bạn muốn làm nhé!
1.
Heart beats 1
Colors and promises
How to be brave
How can I love
When I'm 1 to fall
But watching you stand alone
All of my doubt
1 goes away somehow
….
One step closer
2.
(I have died everyday 1 for you
Darling, don't be afraid
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand 1) [Chorus]*
3.
Time stands still
Beauty in all she is
I will be 1
I will not let anything take away
What's standing in front of me
Every 1 , every hour has come to this
One step closer
[Chorus]*
4.
And all along I believed
I would find you
Time has 1 your heart to me
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more
(One step closer)2
[Chorus]*
And all along I believed
I would find you
Time has brought your heart to me
I have 1 you for a thousand years
I'll love you for a thousand more

1.
Heart beats 2
Colors and promises
How to be 2
How can I love
When I'm afraid to 2
But watching you stand alone
All of my doubt
2 goes away somehow
….
One step closer
2.
(I have died 2 waiting for you
Darling, don't be afraid
I have loved you for a thousand 2
I'll love you for a thousand more) [Chorus]*
3.
Time stands still
2 in all she is
I will be brave
I will not let anything take away
What's standing in front of me
Every 2, every hour has come to this
One step closer
[Chorus]*
4.
And all along I believed
I would find you
Time has 2 your heart to me
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more
(One step closer)2
[Chorus]*
And all along I 2
I would find you
Time has brought your heart to me
I have loved you for a 2 years
I'll love you for a thousand more
1.
Heart 3 fast
Colors and promises
How to be brave
How can I love
When I'm 3 to fall
But watching you stand alone
All of my 3
Suddenly goes away 3
….
One step 3
2.
(I have 3 everyday waiting for you
Darling, don't be afraid
I have loved you for a thousand 3
I'll love you for a thousand more) [Chorus]*
3.
Time stands still
3 in all she is
I will be brave
I will not let 3 take away
What's standing in front of me
Every 3, every hour has come to this
One step closer
[Chorus]*
4.
And all along I believed
I would find you
Time has 3 your heart to me
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand 3
(One step closer)2
[Chorus]*
And all along I believed
I would find you
Time has brought your 3 to me
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay