Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Diamonds

Robyn Rihanna Fenty (born February 20, 1988),
known by her stage name Rihanna is a Barbadian recording artist, actress, and fashion designer.
Born in Saint Michael, Barbados, she met record producer Evan Rogers in late 2003, and the next year moved to the US to pursue a music career.
She began recording demo tapes under Rogers' guidance,
and signed a contract with Def Jam Recordings after auditioning for its president, rapper Jay-Z.
"Diamonds" is a song recorded by Rihanna for her seventh studio album Unapologetic (2012).
It was written by Sia Furler and its producers, Benny Blanco and StarGate
The song premiered on September 26, 2012,
during the Elvis Duran and the Morning Show and was digitally released the following day, as the lead single of Unapologetic.

Diamonds

(Shine bright like a diamond)2
Find light in the beautiful sea
I choose to be happy
You and I, you and I
We’re like diamonds in the sky
You’re a shooting star I see
A vision of ecstasy
When you hold me, I’m alive
We’re like diamonds in the sky
I knew that we’d become one right away
Oh, right away
At first sight I felt the energy of sun rays
I saw the life inside your eyes
So shine bright, tonight you and I
We’re beautiful like diamonds in the sky
Eye to eye, so alive
We’re beautiful like diamonds in the sky
(Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shining bright like a diamond
We’re beautiful like diamonds in the sky)2
Palms rise to the universe
As we moonshine and molly
Feel the warmth, we’ll never die
We’re like diamonds in the sky
You’re a shooting star I see
A vision of ecstasy
When you hold me, I’m alive
We’re like diamonds in the sky
At first sight I felt the energy of sun rays
I saw the life inside your eyes
So shine bright, tonight you and I
We’re beautiful like diamonds in the sky
Eye to eye, so alive
We’re beautiful like diamonds in the sky
(Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shining bright like a diamond
We’re beautiful like diamonds in the sky)2
(Shine bright like a diamond)3
So shine bright, tonight you and I
We’re beautiful like diamonds in the sky
Eye to eye, so alive
We’re beautiful like diamonds in the sky
(Shine bright like a diamond)7
Giải thích:
1. Shine bright like a diamond
Shine (v): Chiếu sáng, làm sáng

Bright: Rực sáng, rực rỡ. Từ này vốn là một tính từ, nhưng thường theo sau các động từ ‘burn, shine’ với chức năng trạng từ

Like (prep) + N: Giống như cái gì đó

Diamond: Kim cương

=>Tỏa sáng như kim cương.
2. At first sight I felt the energy of sun rays
At first sight: Lần đầu tiên, cái nhìn đầu tiên

Felt: quá khứ của ‘feel’, nghĩa là ‘cảm thấy, cảm nhận’

Energy: năng lượng, sức mạnh. Sun-ray: tia mặt trời, tia cực tím

=> Ngay cái nhìn đầu tiên em đã cảm nhận được nguồn năng lượng từ những tia mặt trời.
Luyện tập
0Easy1 Medium 2 Hard
Điền từ vào chỗ trống. Hãy chọn mức độ bạn muốn làm nhé!
1.
(Shine bright like a diamond)2
Find light in the 1 sea
I choose to be happy
You and I, you and I
We’re like 1 in the sky
You’re a shooting star I see
A vision of ecstasy
When you hold me, I’m alive
We’re like diamonds in the sky
2.
(I knew that we’d 1 one right away
Oh, right away
At first sight I felt the energy of sun rays
I saw the life inside your eyes
“So shine bright, tonight you and I
We’re beautiful like diamonds in the sky
Eye to eye, so 1
We’re beautiful like diamonds in the sky
(Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shining bright like a diamond
We’re beautiful like diamonds in the sky)2” [Chorus]*
3.
Palms rise to the 1
As we moonshine and molly
Feel the warmth, we’ll never 1
We’re like diamonds in the sky
You’re a shooting star I see
A vision of ecstasy
When you hold me, I’m alive
We’re like diamonds in the sky
4.
At first sight I felt the energy of sun rays
I saw the 1 inside your eyes
[Chorus]*
(Shine bright like a diamond)3
So shine 1, tonight you and I
We’re beautiful like diamonds in the sky
Eye to eye, so alive
We’re beautiful like diamonds in the sky
(Shine bright like a diamond)7
1.
(Shine bright like a 2)2
Find light in the beautiful sea
I choose to be 2
You and I, you and I
We’re like diamonds in the 2
You’re a shooting star I see
A vision of ecstasy
When you hold me, I’m 2
We’re like diamonds in the sky
2.
I knew that we’d 2 one right away
Oh, right away
At first sight I felt the 2 of sun rays
I saw the life inside your eyes
“So shine bright, tonight you and I
We’re beautiful like diamonds in the sky
Eye to eye, so alive
We’re 2 like diamonds in the sky
(Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
We’re beautiful like diamonds in the sky)2” [Chorus]*
3.
Palms rise to the universe
As we moonshine and molly
Feel the 2, we’ll never die
We’re like diamonds in the sky
You’re a shooting 2 I see
A vision of ecstasy
When you hold me, I’m alive
We’re like diamonds in the sky
4.
At first sight I felt the energy of sun rays
I saw the 2 inside your eyes
[Chorus]*
(Shine bright like a diamond)3
So shine bright, tonight you and I
We’re beautiful like diamonds in the sky
Eye to eye, so alive
We’re beautiful like diamonds in the sky
(Shine bright like a diamond)7
1.
(Shine bright like a 3)2
Find light in the beautiful sea
I choose to be 3
You and I, you and I
We’re like diamonds in the 3
You’re a shooting star I see
A vision of 3
When you hold me, I’m alive
We’re like diamonds in the sky
2.
I 3 that we’d become one right away
Oh, right away
At first sight I felt the energy of sun rays
I saw the life 3 your eyes
“So shine bright, tonight you and I
We’re 3 like diamonds in the sky
Eye to eye, so alive
We’re beautiful like diamonds in the sky
(Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shining bright like a diamond
We’re beautiful like diamonds in the sky)2” [Chorus]*
3.
Palms rise to the 3
As we moonshine and molly
Feel the warmth, we’ll never 3
We’re like diamonds in the sky
You’re a shooting star I see
A vision of ecstasy
When you 3 me, I’m alive
We’re like diamonds in the sky
4.
At first sight I felt the 3 of sun rays
I saw the life inside your eyes
[Chorus]*
(Shine bright like a diamond)3
So shine bright, 3 you and I
We’re beautiful like diamonds in the sky
Eye to eye, so alive
We’re beautiful like diamonds in the sky
(Shine bright like a diamond)7

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay