loading...
Đóng

Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày trên thế giới với độ dài 1 phút của BBC.

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này