loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
The latest headlines from BBC news, I'm Gavin Grey.
Police have charged a man with the murder of the Labour MP Jo Cox who was shot and stabbed in West Yorkshire on Thursday.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này