loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Hello, you're watching BBC world news with me, Tim Wilcox, the headlines.
A NASA space probe that has spent five years traveling almost 3 billion kilometers has successfully entered the orbit of Jupiter.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này