loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
You're watching BBC world news, I'm Sharon Git Leon. The headlines.
An independent report has found evidence of state sponsor cheating at the Sochi winter Olympics in Russia.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này