loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Hello, this is BBC World News with me Alice Baxter. The latest headlines.
German police say the gunman who shot dead nine people in a shopping centre in Munich had no apparent links with the Islamic state group.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này