loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
You're watching BBC world news, I'm Sharanjit Leyl.
The headlines.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này