loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
The latest headlines from BBC news, I'm Gavin Grey.
Donald Trump has complained that he is the victim of one of the greatest political smear campaigns in the history of the United States.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này