loading...
Đóng

Trong phần này các bạn sẽ được nghe các đoạn video tổng hợp các tin tức hàng ngày của kênh CNN, mỗi video đều có dịch ra tiếng Việt.

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này