loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Hi everybody, this is Joe Biden.
I delivered a report to President Obama laying out how far we've come since he put me in charge of the Cancer Moonshot that was back in January—

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này