Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Chi tiết câu hỏi
Chủ đề thường gặp
C? ph?n bi?t gi?p em c?ch d?ng c?a t? n?y v?i ? : Made of/from/in
TRẢ LỜI

Made - l? ph?n t? c?a "make" ???c d?ng ngh?a b? ??ng

Made of: ???c l?m b?ng. ???c d?ng n?u m?t ch?t li?u n?o ?? v?n gi? nguy?n d?ng th?c c?a n?

Eg. The shirt is made of cotton.

(Chi?c ?o ?? ???c l?m b?ng v?i cotton.)

 

Made from: ???c l?m t?: ???c d?ng n?u d?ng th?c c?a ch?t li?u ?? thay ??i trong qu? tr?nh l?m ra hay ch? bi?n

Eg. Wine is made from grapes.

(R??u ???c l?m t? nho.)

 

Made in: n?i s?n xu?t/ xu?t x?. ???c d?ng ?? ch? ??a ?i?m s?n xu?t

Eg. My iPhone is made in China.

(Chi?c ?i?n tho?i iPhone c?a t?i ???c s?n xu?t ? Trung Qu?c.)

Để hiểu chi tiết hơn, bạn có thể tham khảo thêm về các bài học có liên quan câu hỏi này ở đây:
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay