Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Chi tiết câu hỏi
Chủ đề thường gặp
It looks like rain. We had better to shut the window. C?u n?y sai ? ??u ??
TRẢ LỜI

1. L?i sai ???c b?i ??

We had better to shut the window.

C?u tr?c ?had better   + V_nguy?n th?? ? n?n l?m g?

C?u ???c s?a l?:

It looks like rain. We'd better shut the window.

(Tr?i c? v? nh? s?p m?a. Ch?ng ta n?n ??ng c?a s? l?i.)

 

2. B?n l?u ? trong c?u: ?It looks like rain.?

- Look like + Danh t? - tr?ng gi?ng nh?/ c? v? nh?

 

- Look + T?nh t?.

"look"  l? m?t trong c?c ??ng t? n?i sau  (Linking Verbs)

Look (tr?ng) /become (tr? n?n) /get (tr? n?n)/ appear (d??ng nh?) /grow (tr? n?n)/ taste (c? v?) /sound (c? v?)/ feel (c?m th?y)..... (C?c linking Verbs) + T?nh t?

Để hiểu chi tiết hơn, bạn có thể tham khảo thêm về các bài học có liên quan câu hỏi này ở đây:
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay