loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/69
Hoàn thành các câu dưới đây sử dụng 'so, such'.
Hoàn thành các câu dưới đây sử dụng 'so, such'.
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu dưới đây sử dụng 'too, enough'.
Hoàn thành các câu dưới đây sử dụng 'too, enough'.
Bạn chưa làm bài này
Kéo thả các vế câu dưới đây để tạo thành câu hoàn chỉnh.
Kéo thả các vế câu dưới đây để tạo thành câu hoàn chỉnh.
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành đoạn văn dưới đây sử dụng 'so, such, too, enough'.
Hoàn thành đoạn văn dưới đây sử dụng 'so, such, too, enough'.
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu sau sử dụng 'so, so many, too, too many, too much' hoặc 'enough' với các từ sau:
Hoàn thành các câu sau sử dụng 'so, so many, too, too many, too much' hoặc 'enough' với các từ sau:
Bạn chưa làm bài này
Viết lại các câu sau sao cho nghĩa của câu không thay đổi.
Viết lại các câu sau sao cho nghĩa của câu không thay đổi.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này