loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/50
Bạn hãy tìm danh từ trong số các từ sau nhé.
Bạn hãy tìm danh từ trong số các từ sau nhé.
Bạn chưa làm bài này
Các danh từ trong bài chỉ người, vật hay địa điểm?
Các danh từ trong bài chỉ người, vật hay địa điểm?
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch danh từ riêng trong các câu.
Nhấp chuột để gạch danh từ riêng trong các câu.
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch danh từ chung trong các câu.
Nhấp chuột để gạch danh từ chung trong các câu.
Bạn chưa làm bài này
Bạn hãy gõ C cho danh từ cụ thể và A cho danh từ trừu tượng vào chỗ trống cạnh mỗi danh từ trong các câu nhé.
Bạn hãy gõ C cho danh từ cụ thể và A cho danh từ trừu tượng vào chỗ trống cạnh mỗi danh từ trong các câu nhé.
Bạn chưa làm bài này
Bạn hãy gõ C cho danh từ đếm được và U cho danh từ không đếm được vào chỗ trống cạnh các danh từ nhé.
Bạn hãy gõ C cho danh từ đếm được và U cho danh từ không đếm được vào chỗ trống cạnh các danh từ nhé.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này