loading...
Đóng

Listening & Writing Advanced - 318

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
A lot of people think I'm some sort of a fearless adrenalin junkie. But I’m not fearless, I’m scared all the time. I have led the team to be the first people to go cave diving inside an iceberg. And we did that in Antarctica - so far away from help that there’s certainly no one around to rescue you if something goes wrong. And during those dives inside this unbelievably dangerous and shifting environment, we got pinned down by a ripping current that was like trying to walk against a hurricane-force wind except there we were under water, underneath an iceberg, trying to swim against a current that was too strong to make any headway to get out of this ice cave.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Chỉ thành viên VIP mới được gửi bài
Bảng xếp hạng

1. daodinhhan...

Gửi lúc: 2019-10-18 15:23:30

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

A lot of people think I'm some sort of a fearless adrenalin junkie. But I’m not fearless, I’m scared all the time. I have led the team to be the first people to go cave diving inside an iceberg. And we did that in Antarctica - so far away from help that there’s certainly no one around to rescue you if something goes wrong. And during those dives inside this unbelievably dangerous and shifting environment, we got pinned down by a ripping current that was like trying to walk against a hurricane-force wind except there we were under water, underneath an iceberg, trying to swim against a current that was too strong to make any headway to get out of this ice cave.

2. Manhhao123

Gửi lúc: 2019-10-18 15:49:45

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

A lot of people think I'm some sort of a fearless adrenalin junkie. But I’m not fearless, I’m scared all the time. I have led the team to be the first people to go cave diving inside an iceberg. And we did that in Antarctica - so far away from help that there’s certainly no one around to rescue you if something goes wrong. And during those dives inside this unbelievably dangerous and shifting environment, we got pinned down by a ripping current that was like trying to walk against a hurricane-force wind except there we were under water, underneath an iceberg, trying to swim against a current that was too strong to make any headway to get out of this ice cave

3. baonhi1509

Gửi lúc: 2019-10-18 16:11:31

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

A lot of people think I'm some sort of a fearless adrenalin junkie. But I’m not fearless, I’m scared all the time. I have led the team to be the first people to go cave diving inside an iceberg. And we did that in Antarctica - so far away from help that there’s certainly no one around to rescue you if something goes wrong. And during those dives inside this unbelievably dangerous and shifting environment, we got pinned down by a ripping current that was like trying to walk against a hurricane-force wind except there we were under water, underneath an iceberg, trying to swim against a current that was too strong to make any headway to get out of this ice cave.

4. Meochan

Gửi lúc: 2019-10-18 17:14:15

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

A lot of people think I'm some sort of a fearless adrenalin junkie. But I’m not fearless, I’m scared all the time. I have led the team to be the first people to go cave diving inside an iceberg. And we did that in Antarctica - so far away from help that there’s certainly no one around to rescue you if something goes wrong. And during those dives inside this unbelievably dangerous and shifting environment, we got pinned down by a ripping current that was like trying to walk against a hurricane-force wind except there we were under water, underneath an iceberg, trying to swim against a current that was too strong to make any headway to get out of this ice cave.

5. quangtrieu...

Gửi lúc: 2019-10-18 18:04:19

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

A lot of people think I'm some sort of a fearless adrenalin junkie. But I’m not fearless, I’m scared all the time. I have led the team to be the first people to go cave diving inside an iceberg. And we did that in Antarctica - so far away from help that there’s certainly no one around to rescue you if something goes wrong. And during those dives inside this unbelievably dangerous and shifting environment, we got pinned down by a ripping current that was like trying to walk against a hurricane-force wind except there we were under water, underneath an iceberg, trying to swim against a current that was too strong to make any headway to get out of this ice cave.

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này