loading...
Đóng

Listening & Writing Advanced - 322

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
It's playtime at this nursery in Bristol – magnets, metal, and imagination. Well, I think that's fascinating because that's not a toy that’s designed for a child to use, so it's actually quite difficult for Aida to dislodge the bit of metal from the magnet. She's learning skills of dexterity that she might not learn with a toy that was designed for a two year old. Here shells, boxes and shiny envelopes are allowed. But these aren't, and were locked away in a cupboard for a month. Having observed the children for the one-month trial earlier this year, staff here say that 75 per cent of the two year olds used more imagination in their play. In one three-year-old class, more than half used their imaginations differently. And in another group, between a quarter and a half of boys communicated more imaginatively.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. daodinhhan...

Gửi lúc: 2019-11-15 11:28:58

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

It's playtime at this nursery in Bristol – magnets, metal, and imagination. Well, I think that's fascinating because that's not a toy that’s designed for a child to use, so it's actually quite difficult for Aida to dislodge the bit of metal from the magnet. She's learning skills of dexterity that she might not learn with a toy that was designed for a two year old. Here shells, boxes and shiny envelopes are allowed. But these aren't, and were locked away in a cupboard for a month. Having observed the children for the one-month trial earlier this year, staff here say that 75 per cent of the two year olds used more imagination in their play. In one three-year-old class, more than half used their imaginations differently. And in another group, between a quarter and a half of boys communicated more imaginatively.

2. daiphu5sao

Gửi lúc: 2019-11-15 15:54:06

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

It's playtime at this nursery in Bristol – magnets, metal, and imagination. Well, I think that's fascinating because that's not a toy that’s designed for a child to use, so it's actually quite difficult for Aida to dislodge the bit of metal from the magnet. She's learning skills of dexterity that she might not learn with a toy that was designed for a two year old. Here shells, boxes and shiny envelopes are allowed. But these aren't, and were locked away in a cupboard for a month. Having observed the children for the one-month trial earlier this year, staff here say that 75 per cent of the two year olds used more imagination in their play. In one three-year-old class, more than half used their imaginations differently. And in another group, between a quarter and a half of boys communicated more imaginatively.

3. Meochan

Gửi lúc: 2019-11-15 16:08:54

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

It's playtime at this nursery in Bristol – magnets, metal, and imagination. Well, I think that's fascinating because that's not a toy that’s designed for a child to use, so it's actually quite difficult for Aida to dislodge the bit of metal from the magnet. She's learning skills of dexterity that she might not learn with a toy that was designed for a two year old. Here shells, boxes and shiny envelopes are allowed. But these aren't, and were locked away in a cupboard for a month. Having observed the children for the one-month trial earlier this year, staff here say that 75 per cent of the two year olds used more imagination in their play. In one three-year-old class, more than half used their imaginations differently. And in another group, between a quarter and a half of boys communicated more imaginatively.

4. dinhngocph...

Gửi lúc: 2019-11-15 16:58:11

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

It's playtime at this nursery in Bristol – magnets, metal, and imagination. Well, I think that's fascinating because that's not a toy that’s designed for a child to use, so it's actually quite difficult for Aida to dislodge the bit of metal from the magnet. She's learning skills of dexterity that she might not learn with a toy that was designed for a two year old. Here shells, boxes and shiny envelopes are allowed. But these aren't, and were locked away in a cupboard for a month. Having observed the children for the one-month trial earlier this year, staff here say that 75 per cent of the two year olds used more imagination in their play. In one three-year-old class, more than half used their imaginations differently. And in another group, between a quarter and a half of boys communicated more imaginatively.

5. doanhoanha...

Gửi lúc: 2019-11-16 07:19:38

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

It's playtime at this nursery in Bristol – magnets, metal, and imagination. Well, I think that's fascinating because that's not a toy that’s designed for a child to use, so it's actually quite difficult for Aida to dislodge the bit of metal from the magnet. She's learning skills of dexterity that she might not learn with a toy that was designed for a two year old. Here shells, boxes and shiny envelopes are allowed. But these aren't, and were locked away in a cupboard for a month. Having observed the children for the one-month trial earlier this year, staff here say that 75 per cent of the two year olds used more imagination in their play. In one three-year-old class, more than half used their imaginations differently. And in another group, between a quarter and a half of boys communicated more imaginatively.

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này