loading...
Đóng

Listening & Writing Advanced - 325

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
Two hours north of Victoria Falls is Hwange National Park—a land dying of thirst.Hwange has the largest concentration of elephants in all of Africa. Drought is a killer. Two hundred elephants have starved to death in the last two months. Solar pumps stop waterholes drying out, but in drought conditions the elephant population here is unsustainable. Beyond the park boundaries, subsistence farmers are also struggling to survive in a land dry as dust. Prolonged drought is also an urban crisis. Half a million people live in sprawling Mbare in Harare. This place simply isn't equipped to cope with an environmental crisis. They've had no piped water here for months.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. maii_lee_1...

Gửi lúc: 2019-12-06 17:03:06

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Two hours north of Victoria Falls is Hwange National Park—a land dying of thirst. Hwange has the largest concentration of elephants in all of Africa. Drought is a killer. Two hundred elephants have starved to death in the last two months. Solar pumps stop waterholes drying out, but in drought conditions the elephant population here is unsustainable. Beyond the park boundaries, subsistence farmers are also struggling to survive in a land dry as dust. Prolonged drought is also an urban crisis. Half a million people live in sprawling Mbare in Harare. This place simply isn't equipped to cope with an environmental crisis. They've had no piped water here for months.

2. Manhhao123

Gửi lúc: 2019-12-06 20:10:36

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Two hours north of Victoria Falls is Hwange National Park—a land dying of thirst. Hwange has the largest concentration of elephants in all of Africa. Drought is a killer. Two hundred elephants have starved to death in the last two months. Solar pumps stop waterholes drying out, but in drought conditions the elephant population here is unsustainable. Beyond the park boundaries, subsistence farmers are also struggling to survive in a land dry as dust. Prolonged drought is also an urban crisis. Half a million people live in sprawling Mbare in Harare. This place simply isn't equipped to cope with an environmental crisis. They've had no piped water here for months.

3. animecute5...

Gửi lúc: 2019-12-06 20:42:35

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Two hours north of Victoria Falls is Hwange National Park—a land dying of thirst. Hwange has the largest concentration of elephants in all of Africa. Drought is a killer. Two hundred elephants have starved to death in the last two months. Solar pumps stop waterholes drying out, but in drought conditions the elephant population here is unsustainable. Beyond the park boundaries, subsistence farmers are also struggling to survive in a land dry as dust. Prolonged drought is also an urban crisis. Half a million people live in sprawling Mbare in Harare. This place simply isn't equipped to cope with an environmental crisis. They've had no piped water here for months.

4. duongminht...

Gửi lúc: 2019-12-07 09:40:49

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Two hours north of Victoria Falls is Hwange National Park-a land dying of thirst. Hwange has the largest concentration of elephants in all of Africa. Drought is a killer. Two hundred elephants have starved to death in the last two months. Solar pumps stop waterholes drying out, but in drought conditions the elephant population here is unsustainable. Beyond the park boundaries, subsistence farmers are also struggling to survive in a land dry as dust. Prolonged drought is also an urban crisis. Half a million people live in sprawling Mbare in Harare. This place simply isn't equipped to cope with an environmental crisis. They've had no piped water here for months.

5. Ngothithuy...

Gửi lúc: 2019-12-07 17:50:39

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Two hours north of Victoria Falls is Hwange National Park-a land dying of thirst. Hwange has the largest concentration of elephants in all of Africa. Drought is a killer. Two hundred elephants have starved to death in the last two months. Solar pumps stop waterholes drying out, but in drought conditions the elephant population here is unsustainable. Beyond the park boundaries, subsistence farmers are also struggling to survive in a land dry as dust. Prolonged drought is also an urban crisis. Half a million people live in sprawling Mbare in Harare. This place simply isn't equipped to cope with an environmental crisis. They've had no piped water here for months.

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này