loading...
Đóng

Listening & Writing Advanced - 326

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
Even the most cutting-edge global science can start with a pond and a selfie stick.This is a tiny part of one of the most ambitious scientific projects ever - to read the DNA of all non-human life on Earth. That's every plant, animal, fungi and single-cell organism, including the ones in the pond where these guys work. By studying DNA from wild species, they hope to find answers to global problems. Like how to breed crops to withstand disease and climate change. Over the next decade, ten UK partners will decipher the genetic code of sixty-six thousand species. Part of a global effort to sequence one and a half million living things - with the results free for all to use.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. Manhhao123

Gửi lúc: 2019-12-13 16:52:06

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Even the most cutting-edge global science can start with a pond and a selfie stick. This is a tiny part of one of the most ambitious scientific projects ever - to read the DNA of all non-human life on Earth. That's every plant, animal, fungi and single-cell organism, including the ones in the pond where these guys work. By studying DNA from wild species, they hope to find answers to global problems. Like how to breed crops to withstand disease and climate change. Over the next decade, ten UK partners will decipher the genetic code of sixty-six thousand species. part of a global effort to sequence one and a half million living things - with the results free for all to use.

2. maii_lee_1...

Gửi lúc: 2019-12-13 17:00:21

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Even the most cutting-edge global science can start with a pond and a selfie stick. This is a tiny part of one of the most ambitious scientific projects ever - to read the DNA of all non-human life on Earth. That's every plant, animal, fungi and single-cell organism, including the ones in the pond where these guys work. By studying DNA from wild species, they hope to find answers to global problems. Like how to breed crops to withstand disease and climate change. Over the next decade, ten UK partners will decipher the genetic code of sixty-six thousand species. [It's] part of a global effort to sequence one and a half million living things - with the results free for all to use.

3. Meochan

Gửi lúc: 2019-12-13 19:06:49

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Even the most cutting-edge global science can start with a pond and a selfie stick.This is a tiny part of one of the most ambitious scientific projects ever - to read the DNA of all non-human life on Earth. That's every plant, animal, fungi and single-cell organism, including the ones in the pond where these guys work. By studying DNA from wild species, they hope to find answers to global problems. Like how to breed crops to withstand disease and climate change. Over the next decade, ten UK partners will decipher the genetic code of sixty-six thousand species. Part of a global effort to sequence one and a half million living things - with the results free for all to use.

4. animecute5...

Gửi lúc: 2019-12-13 21:36:50

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Even the most cutting-edge global science can start with a pond and a selfie stick. This is a tiny part of one of the most ambitious scientific projects ever - to read the DNA of all non-human life on Earth. That's every plant, animal, fungi and single-cell organism, including the ones in the pond where these guys work. By studying DNA from wild species, they hope to find answers to global problems. Like how to breed crops to withstand disease and climate change. Over the next decade, ten UK partners will decipher the genetic code of sixty-six thousand species. [It's] part of a global effort to sequence one and a half million living things - with the results free for all to use.

5. daodinhhan...

Gửi lúc: 2019-12-13 22:17:52

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Even the most cutting-edge global science can start with a pond and a selfie stick. This is a tiny part of one of the most ambitious scientific projects ever - to read the DNA of all non-human life on Earth. That's every plant, animal, fungi and single-cell organism, including the ones in the pond where these guys work. By studying DNA from wild species, they hope to find answers to global problems. Like how to breed crops to withstand disease and climate change. Over the next decade, ten UK partners will decipher the genetic code of sixty-six thousand species. [It's] part of a global effort to sequence one and a half million living things - with the results free for all to use.

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này