loading...
Đóng

Listening & Writing Advanced - 327

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
In the waters off Malaga, an experiment with a strange looking machine – lowered underwater to test a new and controversial kind of mining – on the ocean floor. A camera on the machine monitors its advance over the seabed. A soft coral stands in its path. Mining would involve excavating rocks down here and no one knows the implications. The project is run from this Spanish research ship – funded by the EU to find new sources of important metals. What this project shows is how the technology is advancing in a way that makes deep-sea mining seem much more plausible, which confronts us with a very difficult question - is it the right thing to do given how little we know about the potential impact it could have on life on the ocean floor?

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. Meochan

Gửi lúc: 2019-12-20 15:56:50

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

In the waters off Malaga, an experiment with a strange looking machine – lowered underwater to test a new and controversial kind of mining – on the ocean floor. A camera on the machine monitors its advance over the seabed. A soft coral stands in its path. Mining would involve excavating rocks down here and no one knows the implications. The project is run from this Spanish research ship – funded by the EU to find new sources of important metals. What this project shows is how the technology is advancing in a way that makes deep-sea mining seem much more plausible, which confronts us with a very difficult question - is it the right thing to do given how little we know about the potential impact it could have on life on the ocean floor?

2. Dilraba_Lu...

Gửi lúc: 2019-12-20 16:52:49

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

In the waters off Malaga, an experiment with a strange looking machine – lowered underwater to test a new and controversial kind of mining – on the ocean floor. A camera on the machine monitors its advance over the seabed. A soft coral stands in its path. Mining would involve excavating rocks down here and no one knows the implications. The project is run from this Spanish research ship – funded by the EU to find new sources of important metals. What this project shows is how the technology is advancing in a way that makes deep-sea mining seem much more plausible, which confronts us with a very difficult question - is it the right thing to do given how little we know about the potential impact it could have on life on the ocean floor?

3. daodinhhan...

Gửi lúc: 2019-12-20 16:53:33

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

In the waters off Malaga, an experiment with a strange looking machine – lowered underwater to test a new and controversial kind of mining – on the ocean floor. A camera on the machine monitors its advance over the seabed. A soft coral stands in its path. Mining would involve excavating rocks down here and no one knows the implications. The project is run from this Spanish research ship – funded by the EU to find new sources of important metals. What this project shows is how the technology is advancing in a way that makes deep-sea mining seem much more plausible, which confronts us with a very difficult question - is it the right thing to do given how little we know about the potential impact it could have on life on the ocean floor?

4. duongminht...

Gửi lúc: 2019-12-20 17:47:00

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

In the waters off Malaga, an experiment with a strange looking machine – lowered underwater to test a new and controversial kind of mining – on the ocean floor. A camera on the machine monitors its advance over the seabed. A soft coral stands in its path. Mining would involve excavating rocks down here and no one knows the implications. The project is run from this Spanish research ship – funded by the EU to find new sources of important metals. What this project shows is how the technology is advancing in a way that makes deep-sea mining seem much more plausible, which confronts us with a very difficult question - is it the right thing to do given how little we know about the potential impact it could have on life on the ocean floor?

5. maii_lee_1...

Gửi lúc: 2019-12-20 19:37:16

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

In the waters off Malaga, an experiment with a strange looking machine – lowered underwater to test a new and controversial kind of mining – on the ocean floor. A camera on the machine monitors its advance over the seabed. A soft coral stands in its path. Mining would involve excavating rocks down here and no one knows the implications. The project is run from this Spanish research ship – funded by the EU to find new sources of important metals. What this project shows is how the technology is advancing in a way that makes deep-sea mining seem much more plausible, which confronts us with a very difficult question - is it the right thing to do given how little we know about the potential impact it could have on life on the ocean floor?

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này