loading...
Đóng

Listening & Writing Advanced - 329

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
Superheroes and playing cards at Benthal Primary School in Stoke Newington. They're dressed up to raise money for the Winter Toy Appeal. 43 percent of children in inner London are living in relative poverty. This annual appeal was set up in response. The co-founder delivers another load of brand new toys to the Hackney Foodbank in Hoxton. Sabrina has received one of the gifts. Conscious of the stigma surrounding her situation, she prefers not to be fully identified. After her contract ended abruptly, she was forced to apply for universal credit, but the money took three months to arrive. Toys have been pouring in from online deliveries and brought in person to collection points.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. daodinhhan...

Gửi lúc: 2020-01-03 17:43:23

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Superheroes and playing cards at Benthal Primary School in Stoke Newington. They're dressed up to raise money for the Winter Toy Appeal. 43 percent of children in inner London are living in relative poverty. This annual appeal was set up in response. The co-founder delivers another load of brand new toys to the Hackney Foodbank in Hoxton. 'Sabrina' has received one of the gifts. Conscious of the stigma surrounding her situation, she prefers not to be fully identified. After her contract ended abruptly, she was forced to apply for universal credit, but the money took three months to arrive. Toys have been pouring in from online deliveries and brought in person to collection points.

2. minhtohoct...

Gửi lúc: 2020-01-03 17:44:34

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Superheroes and playing cards at Benthal Primary School in Stoke Newington. They're dressed up to raise money for the Winter Toy Appeal. 43 percent of children in inner London are living in relative poverty. This annual appeal was set up in response. The co-founder delivers another load of brand new toys to the Hackney Foodbank in Hoxton.'Sabrina' has received one of the gifts.Conscious of the stigma surrounding her situation, she prefers not to be fully identified.After her contract ended abruptly, she was forced to apply for universal credit but the money took three months to arrive.Toys have been pouring in from online deliveries and brought in person to collection points.

3. oanhhoachi

Gửi lúc: 2020-01-03 17:46:14

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Superheroes and playing cards at Benthal Primary School in Stoke Newington. They're dressed up to raise money for the Winter Toy Appeal. 43 percent of children in inner London are living in relative poverty. This annual appeal was set up in response. The co-founder delivers another load of brand new toys to the Hackney Foodbank in Hoxton. Sabrina has received one of the gifts. Conscious of the stigma surrounding her situation, she prefers not to be fully identified. After her contract ended abruptly, she was forced to apply for universal credit, but the money took three months to arrive. Toys have been pouring in from online deliveries and brought in person to collection points.

4. maii_lee_1...

Gửi lúc: 2020-01-03 20:20:03

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Superheroes and playing cards at Benthal Primary School in Stoke Newington. They're dressed up to raise money for the Winter Toy Appeal. 43 percent of children in inner London are living in relative poverty. This annual appeal was set up in response. The co-founder delivers another load of brand new toys to the Hackney Foodbank in Hoxton.'Sabrina' has received one of the gifts. Conscious of the stigma surrounding her situation, she prefers not to be fully identified. After her contract ended abruptly, she was forced to apply for universal credit, but the money took three months to arrive. Toys have been pouring in from online deliveries and brought in person to collection points.

5. Ngothithuy...

Gửi lúc: 2020-01-04 09:36:58

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Superheroes and playing cards at Benthal Primary School in Stoke Newington. They're dressed up to raise money for the Winter Toy Appeal. 43 percent of children in inner London are living in relative poverty. This annual appeal was set up in response. The co-founder delivers another load of brand new toys to the Hackney Foodbank in Hoxton. Sabrina has received one of the gifts. of the stigma surrounding her situation, she prefers not to be fully identified. After her contract ended abruptly, she was forced to apply for universal credit, but the money took three months to arrive. Toys have been pouring in from online deliveries and brought in person to collection points.

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này