loading...
Đóng

Listening & Writing Advanced - 373

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
A Covid-secure space to socialise. Could these greenhouses be the future of going out? As countries emerge from lockdown all over Europe, they’re experimenting with new ways to get people dining out again. Temperature checks, outdoor seating and this innovative idea is designed to help people adjust from a state of isolation to a degree of social contact. And overcome the inevitable anxiety many of us feel about mixing in public again while the risk of infection still exists. Waitresses and diners must observe social-distancing advice. Here in the Netherlands, that means staying one point five metres apart. These wooden planks serve as a low-tech solution to help stick to the rules, but still the staff have some concerns. The real appeal may be the reassurance and ability to reignite our faith in venturing out again.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. lenguyenmi...

Gửi lúc: 2020-11-27 18:04:15

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

A Covid-secure space to socialise. Could these greenhouses be the future of going out? As countries emerge from lockdown all over Europe, they’re experimenting with new ways to get people dining out again. Temperature checks, outdoor seating and this innovative idea is designed to help people adjust from a state of isolation to a degree of social contact. And overcome the inevitable anxiety many of us feel about mixing in public again while the risk of infection still exists. Waitresses and diners must observe social-distancing advice. Here in the Netherlands, that means staying one point five metres apart. These wooden planks serve as a low-tech solution to help stick to the rules, but still the staff have some concerns. The real appeal may be the reassurance and ability to reignite our faith in venturing out again.

2. thuong104

Gửi lúc: 2020-11-27 19:32:55

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

A Covid-secure space to socialise. Could these greenhouses be the future of going out? As countries emerge from lockdown all over Europe, they’re experimenting with new ways to get people dining out again. Temperature checks, outdoor seating and this innovative idea is designed to help people adjust from a state of isolation to a degree of social contact. And overcome the inevitable anxiety many of us feel about mixing in public again while the risk of infection still exists. Waitresses and diners must observe social-distancing advice. Here in the Netherlands, that means staying one point five metres apart. These wooden planks serve as a low-tech solution to help stick to the rules, but still the staff have some concerns. The real appeal may be the reassurance and ability to reignite our faith in venturing out again.

3. daisy3012

Gửi lúc: 2020-11-27 19:51:36

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

A Covid-secure space to socialise. Could these greenhouses be the future of going out? As countries emerge from lockdown all over Europe, they're experimenting with new ways to get people dining out again. Temperature checks, outdoor seating and this innovative idea is designed to help people adjust from a state of isolation to a degree of social contact. And overcome the inevitable anxiety many of us feel about mixing in public again while the risk of infection still exists. Waitresses and diners must observe social-distancing advice. Here in the Netherlands, that means staying one point five metres apart. These wooden planks serve as a low-tech solution to help stick to the rules, but still the staff have some concerns. The real appeal may be the reassurance and ability to reignite our faith in venturing out again.

4. tinhphuoc2...

Gửi lúc: 2020-11-28 08:42:07

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

A Covid-secure space to socialise. Could these greenhouses be the future of going out? As countries emerge from lockdown all over Europe, they’re experimenting with new ways to get people dining out again.Temperature checks, outdoor seating and this innovative idea is designed to help people adjust from a state of isolation to a degree of social contact. And overcome the inevitable anxiety many of us feel about mixing in public again while the risk of infection still exists.Waitresses and diners must observe social-distancing advice. Here in the Netherlands, that means staying one point five metres apart.These wooden planks serve as a low-tech solution to help stick to the rules, but still the staff have some concerns.The real appeal may be the reassurance and ability to reignite our faith in venturing out again.

5. hhoan

Gửi lúc: 2020-11-28 13:10:23

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

A Covid-secure space to socialise. Could these greenhouses be the future of going out? As countries emerge from lockdown all over Europe, they’re experimenting with new ways to get people dining out again.Temperature checks, outdoor seating and this innovative idea is designed to help people adjust from a state of isolation to a degree of social contact. And overcome the inevitable anxiety many of us feel about mixing in public again while the risk of infection still exists.Waitresses and diners must observe social-distancing advice. Here in the Netherlands, that means staying one point five metres apart.These wooden planks serve as a low-tech solution to help stick to the rules, but still the staff have some concerns.The real appeal may be the reassurance and ability to reignite our faith in venturing out again.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này