Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Listening & Writing Advanced - 399

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
Did you know that cacao beans are fermented? They have to be fermented, otherwise they can’t be eaten. . This is the humble yet mighty cacao pod. The white stuff inside is a sweet fruit. But it’s not the fruit but the seeds that we’re after for chocolate. However, the sugars from the fruit are still essential in the fermentation process. We found out that each chocolate maker has their own unique methods for this processing. Sugar and other flavors are often added here before pouring it into molds. Now your chocolate is ready to eat! Have you ever noticed why all commercial chocolate tastes kind of the same? The big industrial guys will normally just burn it until it doesn’t matter where it came from and the quality of the bean isn’t important anymore. And now you know how much time and care it takes to make craft chocolate. So go forth and enjoy good chocolate!

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. lehagiang1...

Gửi lúc: 2021-07-02 09:13:20

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Did you know that cacao beans are fermented? They have to be fermented, otherwise they can’t be eaten. . This is the humble yet mighty cacao pod. The white stuff inside is a sweet fruit. But it’s not the fruit but the seeds that we’re after for chocolate. However, the sugars from the fruit are still essential in the fermentation process. We found out that each chocolate maker has their own unique methods for this processing. Sugar and other flavors are often added here before pouring it into molds. Now your chocolate is ready to eat! Have you ever noticed why all commercial chocolate tastes kind of the same? The big industrial guys will normally just burn it until it doesn’t matter where it came from and the quality of the bean isn’t important anymore. And now you know how much time and care it takes to make craft chocolate. So go forth and enjoy good chocolate!

2. yuikawaiii...

Gửi lúc: 2021-06-25 10:04:35

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Did you know that cacao beans are fermented? They have to be fermented, otherwise they can't be eaten. This is the humble yet mighty cacao pod. The white stuff inside is a sweet fruit. But it's not the fruit but the seeds that we're after for chocolate. However the sugars from the fruit are still essential in the fermentation process. We found out that each chocolate maker has their own unique methods for this processing. Sugar and other flavors are often added here before pouring it into molds. Now your chocolate is ready to eat! Have you ever noticed why all commercial chocolate tastes kind of the same? The big industrial guys will normally just burn it until it doesn't matter where it came from and the quality of the bean isn't important anymore. And now you know how much time and care it takes to make craft chocolate. So go forth and enjoy good chocolate!

3. tranghoang...

Gửi lúc: 2021-06-27 14:22:05

Điểm: 9.8/10

Xem bài gửi

   

Did you know that cacao beans are fermented? They have to be fermented, otherwise they can't be eaten. This is the humble yet mighty cacao pod. The white stuff inside is a sweet fruit, but it's not the fruit, but the seeds that we're after for chocolate. However, the sugar from the fruit are still essential in the fermentation process. We found out that each chocolate maker has their own unique method for this processing. Sugar and other flavors are often added here before pouring it into molds. Now, your chocolate is ready to eat! Have you ever noticed why all commercial chocolate tastes kind of the same? The big industrial guys will normally just burn it until it doesn't matter where it came from, and the quality of the bean isn't important anymore. And now you know how much time and care it takes to make craft chocolate. So go forth, and enjoy good chocolate!

4. nguyencong...

Gửi lúc: 2021-06-30 15:15:15

Điểm: 9.8/10

Xem bài gửi

   

Did you know that cacao beans are fermented? They have to be fermented, otherwise they can't be eaten. This is the humble yet mighty cacao pod. The white stuff inside is a sweet fruit. But it's not the fruit but the seeds that we're after for chocolate. However the sugars from the fruit are still essential in the fermentation process. We found out that each chocolate maker has their own unique methods for this processing . Sugar and other flavors are often added here before pouring it into molds. Now your chocolate is ready to eat! Have you ever noticed why all commercial chocolate tasted kind of the same? The big industrial guys will normally just burn it until it doesn't matter where it came from and the quality of the bean isn't important anymore. And now you know how much time and care it takes to make craft chocolate. So go forth, and enjoy good chocolate!

5. trathihuon...

Gửi lúc: 2021-06-27 16:51:19

Điểm: 9.6/10

Xem bài gửi

   

Did you know that cacao beans are fermented? They have to be fermented, otherwise they can't be eaten. This is the humble your mighty cacao pot. The white stuff inside is a sweet fruit but it's not the fruit, but the seeds that were after four chako. However, the sugars from the fruit are still essential in the fermentation process. We found out, that each chocolate at make has their own unique methods for this processing. Sugar and other flavors are often added here before pouring it into molds. Now your chocolate is ready to eat. Have you ever noticed while all commercial chocolate tastes kind of the same? The big industrial guys will normally just burn it until it doesn's matter where it came from. On the quality of the beans and important anymore and now you know how much time and carry takes to make craft chocolate. So, go forth and enjoy good chocolate.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay