Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Listening & Writing Advanced - 400

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
Chile is a South American wilderness. Isolated from the rest of the continent, the country is a mosaic of different landscapes. None are quite as hostile as the Atacama Desert. These are thirsty lands. Some areas haven't seen rain since history books began. It's the driest desert on Earth, where water has to be salvaged from unusual sources. Risk is an everyday reality. Creatures in Chile's Atacama Desert adapt or die. The Atacama is one of the most unforgiving places on Earth. Stretching across northern Chile, and straddling four countries, the Atacama Desert is almost as big as Cuba. Other than Earth's poles, no other place in the world is drier than here.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. yuikawaiii...

Gửi lúc: 2021-07-02 15:56:05

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Chile is a South American wilderness. Isolated from the rest of the continent, the country is a mosaic of different landscapes. None are quite as hostile as the Atacama Desert. These are thirsty lands. Some areas haven't seen rain since history books began. It's the driest desert on Earth, where water has to be salvaged from unusual sources. Risk is an everyday reality. Creatures in Chile's Atacama Desert adapt or die. The Atacama is one of the most unforgiving places on Earth. Stretching across northern Chile, and straddling four countries, the Atacama Desert is almost as big as Cuba. Other than Earth's poles, no other place in the world is drier than here.

2. qianeha_

Gửi lúc: 2021-07-03 19:49:34

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Chile is a South American wilderness. Isolated from the rest of the continent, the country is a mosaic of different landscapes. None are quite as hostile as the Atacama Desert. These are thirsty lands. Some areas haven't seen rain since history books began. It's the driest desert on Earth, where water has to be salvaged from unusual sources. Risk is an everyday reality. Creatures in Chile's Atacama Desert adapt or die. The Atacama is one of the most unforgiving places on Earth. Stretching across northern Chile, and straddling four countries, the Atacama Desert is almost as big as Cuba. Other than Earth's poles, no other place in the world is drier than here.

3. nguyen9820...

Gửi lúc: 2021-07-03 21:45:04

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Chile is a South American wilderness. Isolated from the rest of the continent, the country is a mosaic of different landscapes. None are quite as hostile as the Atacama Desert. These are thirsty lands. Some areas haven't seen rain since history books began. It's the driest desert on Earth where water has to be salvaged from unusual sources. Risk is an everyday reality. Creatures in Chile's Atacama Desert adapt or die. The Atacama is one of the most unforgiving places on Earth. Stretching across Northern Chile and straddling four countries, the Atacama Desert is almost as big as Cuba. Other than Earth's poles, no other place in the world is drier than here.

4. quynhanhcu...

Gửi lúc: 2021-07-04 09:29:08

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Chile is a South American wilderness. Isolated from the rest of the continent, the country is a mosaic of different landscapes. None are quite as hostile as the Atacama Desert. These are thirsty lands. Some areas haven't seen rain since history books began. It's the driest desert on Earth, where water has to be salvaged from unusual sources. Risk is an everyday reality. Creatures in Chile's Atacama Desert adapt or die. The Atacama is one of the most unforgiving places on Earth. Stretching across northern Chile, and straddling four countries, the Atacama Desert is almost as big as Cuba. Other than Earth's poles, no other place in the world is drier than here.

5. haidangb52...

Gửi lúc: 2021-07-07 16:09:26

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Chile is a South American wilderness. Isolated from the rest of the continent, the country is a mosaic of different landscape. None are quiet as hostile as the Atacama Desert. These are thirsty lands. Some areas haven't seen rain since history books began. It's the driest desert on Earth, where water has to be salvaged from unusual sources. Risk is an everyday reality. Creature in Chile's Atacama Desert adapt or die. The Atacama is one of the most unforgiving places on Earth. Stretching across northern Chile, and straddling four countries, the Atacama Desert is almost as big as Cuba. Other than Earth's poles, no other place in the world is drier than here.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay