Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Listening & Writing Advanced - 401

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
The wettest areas receive only half an inch of rain a year. But in the desert's center, as far as history knows, it has never rained. Every corner of the compass reveals nothing but sand, stretching as far as the eye can see. It seems impossible that anything can live here. Despite the bleak prospects of life, if you know how, there are ways of surviving. The animals of the Atacama never overlook opportunity. And when they find it, they fight to the death to defend it. In the middle of the Atacama, life congregates around any source of water.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. haidangb52...

Gửi lúc: 2021-07-09 16:21:30

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

The wettest areas receive only half an inch of rain a year. But in the desert's center, as far as history knows, it has never rained. Every corner of the compass reveals nothing but sand, stretching as far as the eye can see. It seems impossible that anything can live here. Despite the bleak prospects of life, if you know how, there are ways of surviving. The animals of the Atacama never overlook opportunity. And when they find it, they fight to the death to defend it. In the middle of the Atacama, life congregates around any source of water.

2. justice_wh

Gửi lúc: 2021-07-09 19:36:48

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

The wettest areas receive only half an inch of rain a year. But in the desert's center, as far as history knows, it has never rained. Every corner of the compass reveals nothing but sand, stretching as far as the eye can see. It seems impossible that anything can live here. Despite the bleak prospects of life, if you know how, there are ways of surviving. The animals of the Atacama never overlook opportunity. And when they find it, they fight to the death to defend it. In the middle of the Atacama, life congregates around any source of water.

3. nguyen9820...

Gửi lúc: 2021-07-09 20:37:02

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

The wettest areas receive only half an inch of rain a year. But in the dessert's center, as far as history knows, it has never rained. Every corner of the compass reveals nothing but sand, stretching as far as the eye can see. It seems impossible that anything can live here. Despite the bleak prospects of life, if you know how, there are ways of surviving. The animals of Atacama never overlook opportunity. And when they find it, they fight to the death to defend it. In the middle of the Atacama, life congregates around any source of water.

4. chemgio_20...

Gửi lúc: 2021-07-10 11:01:46

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

The wettest areas receive only half an inch of rain a year. But in the desert's center, as far as history knows, it has never rained. Every corner of the compass reveals nothing but sand, stretching as far as the eye can see. It seem impossible that anything can live here. Despite the bleak prospects of life, if you know how, there are ways of surviving. The animals of the Atacama never overlook opportunity, and when they find it, they fight to the death to defend it. In the middle of the Atacama, life congregates around any source of water.

5. trinhthili...

Gửi lúc: 2021-07-10 23:49:17

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

The wettest areas receive only half an inch of rain a year. But in the desert's center, as far as history knows, it has never rained. Every corner of the compass reveals nothing but sand, stretching as far as the eye can see. It seems impossible that anything can live here. Despite the bleak prospects of life, if you know how, there are ways of surviving. The animals of the Atacama never overlook opportunity. And when they find it, they fight to the death to defend it. In the middle of the Atacama, life congregates around any sources of water.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay